Home

Welkom op de website van Werkvermogen.

Profiel

Zjev van Dun is als zelfstandig professional gericht op de opbouw en instandhouding van persoonlijke hulpbronnen die de eigen verdiencapaciteit van mensen versterken. Hij is sterk geïnspireerd door het brede concept werkvermogen.

Het concept Werkvermogen brengt in beeld welke randvoorwaarden bij het individu en welke interne en externe condities in het werk en de werkomgeving bepalend zijn en/of het werkvermogen sterk beïnvloeden.
Werkvermogen heeft een directe relatie met jouw duurzame inzetbaarheid. Je eigen werkvermogen onderhouden is natuurlijk van belang.  Door ziekte of het ongewild oplopen van beperkingen, slecht onderhoud je loopbaan en/of een te belastende werkomgeving kan het werkvermogen verminderen. Het bepalen van het werkvermogen is door het zorgvuldig invullen van een vragenlijst tamelijk eenvoudig. De uitkomst van de vragenlijst is een score. Na het vaststellen van jouw score kan het nodig zijn om de juiste oorzaak van het verminderde werkvermogen vast te stellen.
Door het raadplegen van deskundigen (zoals bedrijfsarts, arbeidskundigen, leeradviseurs, loopbaanprofessionals en/of arbo-deskundigen) kan een nadere diagnose worden gesteld. Dan kan ook een geschikte aanpak voor het herstel van het werkvermogen worden voorgesteld. Het herstellen van het werkvermogen vraagt jouw inzet. Deskundigen kunnen alleen met jouw inzet en medewerking succesvol zijn.